Dra. Marta Manero Ricart

ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA pel Sistema Nacional MIR any 2005

LLICENCIADA EN MEDICINA I CIRURGIA per la UNIVERSITAT DE  BARCELONA any 1997

Experiència laboral
Cursos
Publicacions
Congressos
Associacions professionals
doctoramanero