Medicina biorreguladora

biorreguladora2

Pensem que la inflamació és una cosa dolenta i que cal combatre-la. Però no és així!

La inflamació és una resposta de defensa del nostre propi organisme, la finalitat de la qual és eliminar l’agent que està causant la lesió. És a dir, la inflamació és el mecanisme que té el nostre organisme per curar la lesió.

Com es pot tractar la inflamació? Hi ha dues maneres de tractar la inflamació: suprimint el procés inflamatori i modulant el procés inflamatori.

Tenint en compte que la inflamació no és un procés perjudicial, sinó que és una resposta de defensa del nostre organisme davant d’una lesió, la millor manera de tractar-la no és suprimint-la, sinó modular. D’aquesta manera deixem que l’organisme continuï lluitant contra l’agent que està causant el dany, intentant eliminar-lo.

Què és la medicina biorreguladora?

Són productes mèdics que no suprimeixen les reaccions neuroimmunològiques ni interfereixen amb els sistemes fisiològics de defensa de l’organisme. Els seus objectius terapèutics són estimular la curació natural, regular els processos inflamatoris, regenerar el teixit danyat, estimular la cicatrització, estimular la circulació sanguínia, regular els reflexos neurals, facilitar el drenatge i estimular els mecanismes de detoxificació.

La inflamació és una resposta protectora de l’organisme, generalment local i controlada. Per tant, el tractament s’ha de dirigir a controlar la inflamació i el dolor i aconseguir una reparació tissular precoç. Una inflamació excessiva pot retardar el procés de curació i causar danys en els teixits. El fàrmac ideal seria aquell que augmentés els efectes beneficiosos de la inflamació controlant les seves seqüeles perjudicials. I aquest objectiu el compleixen aquest tipus de substàncies, que a més tenen l’avantatge que no són tòxiques, aconsegueixen una curació ràpida i no estan tipificades com a dopants per l’Agència Mundial Antidopatge (WADA).

Per a què o qui està indicat?

 

La Medicina Biorreguladora s’està aplicant en multitud d’especialitats mèdiques com al·lèrgies, rinitis, aparell digestiu, trastorns nerviosos… Pel que fa a les aplicacions de l’aparell locomotor, l’objectiu més important en el tractament de les lesions agudes és proporcionar un alleujament simptomàtic i un retorn a l’activitat que existia abans de la lesió.

S’aconsegueixen resultats realment molt bons en el tractament de les contractures cervical. Les contusions, hematomes, dolor lleu i moderat en processos inflamatoris, lumbàlgies, dolors musculars, dolors articulars, reducció d’arrugues i greix, són també indicacions per al tractament biorregulador.

En què consisteix el tractament?

El lloc i tècnica de les infiltracions (intradèrmica, subdèrmica, intramuscular, periarticular i altres) dependrà de la patologia que es tracti. La pauta es va repetint cada 7-10 dies segons l’evolució del pacient.

És molt recomanable acompanyar el protocol terapèutic amb la Teràpia de Detoxificació i Drenatge, que estimula els òrgans implicats en l’eliminació de les toxines responsables dels símptomes. Aquesta millora el drenatge limfàtic, afavorint la mobilització de les toxines, reforça les funcions hepàtiques i intestinals, activa la biotransformació de les toxines i finalment activa el ronyó per eliminar-les.

Related Projects